To videotape or to photo


爹爹討厭錄短片,我討厭爹爹在緊張關頭,不聽我的話錄短片。

就例如在學期尾音樂會,小C有段單人打大鼓,就十秒咁多。

攝錄機在細佬出世前早已有仙遊意欲,爹爹不願買新,於是兩隻馬騮的舉動,只能留在傻瓜機上。早前後面有少少朦的單鏡反光機終於出現,這下好了,短片起碼有高清質素喎。

我們一人一機,出現於音樂會第一排,就如任何一個幼稚園低B班家長。

爹爹:「妳不是打算用個大機錄短片吧!?」

阿四:「妳不是打算用個細機錄短片吧!?」

爹爹:「大機拍照好看喎。」

阿四:「現在是音樂會喎大佬,是音樂喎,呢,有聲嗰D呢!!?是否該用較高質素那部機做錄影!?」

爹爹:「唉。」

我不相信爹爹是未卜先知,所以我敢肯定,他當天阻止我用單鏡反光機錄短片,絕對並非因為……咦弊,短片質素太好佔位太大,1GB的短片用USB居然download唔到!?

爹爹:「好像有個function,可以在機上將條片一分為二喎。」

於是,在一個明明有兩首歌的短片裡,爹爹選擇將一曲Do You Know the Muffin Man,鑑生於正中一分為二,現在呢,download到嘞。

(我知,可以好容易又再合番埋吖嗎,我知。)

廣告

8 則迴響

Filed under 爹爹, 音樂, 小C, 攝影

8 responses to “To videotape or to photo

 1. eeb

  “1GB的短片用USB居然download唔到!"
  點解download唔到?? 唔夠位?
  插線得唔得?

  如果係我,我會用細機錄影、大機影相,因為大機影相靚d,細機、大機錄聲分別唔大,我知,有高清影像 ->但我都係選不如留番大機影靚相

  老公有十年唔用一次既DV機既eeb上

 2. amy

  告訴你,我們現在仍未買攝錄機。我們結婚那天,也沒有找人攝錄。

  不過都有間中幫阿仔影d低清clips(哎呀,阿囡未有任何clips tim!)。:P

 3. amy

  和浪漫無關,只是我們懶找人。:P

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com Logo

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google+ photo

您的留言將使用 Google+ 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

w

連結到 %s